Kooli astumiseks vajalikud dokumendid


Alaealise õpilase poolt esitatavad dokumendid:

 • Avaldus .doc .pdf 
 • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
 • Motivatsioonikiri
 • Isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või sünnitunnistus)
 • 1  pilt (3x 4 cm) (kohalkäivad õpilased), e-õppijad lisavad avaldusele oma pildi ISE
 • Kinnituskiri arvutikasutamise oskuste ja vajalike tehniliste vahendite kohta e-õppe õppevormis õppida soovijatel kinnituskiri
 • Lapsevanema/hooldaja/eestkostja isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart)
 • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks lapsevanema nõusolek alla 18. aastane laps

 

Täisealise õpilase poolt esitatavad dokumendid:

 • Avaldus .doc .pdf
 • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
 • Motivatsioonikiri
 • Isikut tõendav dokument (pass või ID kaart)
 • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks täisealise õpilase nõusolek
 • 1  pilt (3x 4 cm) (kohalkäivad õpilased), e-õppijad lisavad avaldusele oma pildi ISE
 • Kinnituskiri arvutikasutamise oskuste ja vajalike tehniliste vahendite kohta e-õppe õppevormis õppida soovijatel kinnituskiri 

 

NB! E-õppe õppevormis õppida soovijad peavad kooli õppima asumiseks vajalikud dokumendid esitama elektrooniliselt ning digitaalselt allkirjastatuna ja saatma e-posti aadressile kool@vtg.vil.ee

 

Juhend, kuidas täita PDF dokumente.

Dokumentide vastuvõtuajad

Avaldust õppevormi muutmiseks ja avaldust kooli astumiseks ning sellega seotud dokumente võimalik esitada elektrooniliselt kool@vtg.vil.ee, elektroonilisel teel esitatud dokumendid PEAVAD OLEMA digitaalselt allkirjastatud.

 

Alaealise õpilase poolt esitatavad dokumendid:

 • Avaldus .doc .pdf 
 • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
 • Motivatsioonikiri
 • Isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või sünnitunnistus)
 • 1  pilt (3x 4 cm) (kohalkäivad õpilased), e-õppijad lisavad avaldusele oma pildi ISE
 • Kinnituskiri arvutikasutamise oskuste ja vajalike tehniliste vahendite kohta e-õppe õppevormis õppida soovijatel kinnituskiri
 • Lapsevanema/hooldaja/eestkostja isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart)
 • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks lapsevanema nõusolek alla 18. aastane laps

 

Täisealise õpilase poolt esitatavad dokumendid:

 • Avaldus .doc .pdf
 • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
 • Motivatsioonikiri
 • Isikut tõendav dokument (pass või ID kaart)
 • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks täisealise õpilase nõusolek
 • 1  pilt (3x 4 cm) (kohalkäivad õpilased), e-õppijad lisavad avaldusele oma pildi ISE
 • Kinnituskiri arvutikasutamise oskuste ja vajalike tehniliste vahendite kohta e-õppe õppevormis õppida soovijatel kinnituskiri 

 

NB! E-õppe õppevormis õppida soovijad peavad kooli õppima asumiseks vajalikud dokumendid esitama elektrooniliselt ning digitaalselt allkirjastatuna ja saatma e-posti aadressile kool@vtg.vil.ee

 

Juhend, kuidas täita PDF dokumente.

Dokumentide vastuvõtuajad

Avaldust õppevormi muutmiseks ja avaldust kooli astumiseks ning sellega seotud dokumente võimalik esitada elektrooniliselt kool@vtg.vil.ee, elektroonilisel teel esitatud dokumendid PEAVAD OLEMA digitaalselt allkirjastatud.