Õppimisvõimalused

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid


 • Avaldus (avaldus)
 • Isikut tõendav dokument (pass või ID kaart)
 • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
 • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lapsevanema nõusolek alla 18. aastane laps,     täisealise õpilase nõusolek)
 • Motivatsioonikiri
 • 1  pilt (3x 4 cm) (kohalkäivad õpilased), e-õppijad lisavad ise oma pildi avaldusele
 • Kinnituskiri arvutikasutamise oskuste ja vajalike tehniliste vahendite kohta e-õppe õppevormis õppida soovijatel (kinnituskiri)

NB! E-õppe õppevormis õppida soovijatel palume kooli astumiseks vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.

Juhend, kuidas täita PDF dokumente.

Dokumentide vastuvõtuajad

Avaldust õppevormi muutmiseks ja avaldust kooli astumiseks ning sellega seotud dokumente võimalik esitada elektrooniliselt kool@vtg.vil.ee, elektroonilisel teel esitatud dokumendid PEAVAD OLEMA digitaalselt allkirjastatud.

 

 • Avaldus (avaldus)
 • Isikut tõendav dokument (pass või ID kaart)
 • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
 • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lapsevanema nõusolek alla 18. aastane laps,     täisealise õpilase nõusolek)
 • Motivatsioonikiri
 • 1  pilt (3x 4 cm) (kohalkäivad õpilased), e-õppijad lisavad ise oma pildi avaldusele
 • Kinnituskiri arvutikasutamise oskuste ja vajalike tehniliste vahendite kohta e-õppe õppevormis õppida soovijatel (kinnituskiri)

NB! E-õppe õppevormis õppida soovijatel palume kooli astumiseks vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.

Juhend, kuidas täita PDF dokumente.

Dokumentide vastuvõtuajad

Avaldust õppevormi muutmiseks ja avaldust kooli astumiseks ning sellega seotud dokumente võimalik esitada elektrooniliselt kool@vtg.vil.ee, elektroonilisel teel esitatud dokumendid PEAVAD OLEMA digitaalselt allkirjastatud.