Õppimisvõimalused

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid


 

NB! E-õppe õppevormis õppida soovijatel palume kooli astumiseks vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.

 

Dokumentide esitamiseks kooli kantseleis palume aeg eelnevalt telefoni või e-kirja teel kokku leppida.

Avaldust õppevormi muutmiseks ja avaldust kooli astumiseks ning sellega seotud dokumente võimalik esitada elektrooniliselt kool@vtg.vil.ee, elektroonilisel teel esitatud dokumendid PEAVAD OLEMA digitaalselt allkirjastatud.

 

  • Avaldus (avaldus)
  • Isikut tõendav dokument (pass või ID kaart)
  • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lapsevanema nõusolek alla 18.

 

NB! E-õppe õppevormis õppida soovijatel palume kooli astumiseks vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.

 

Dokumentide esitamiseks kooli kantseleis palume aeg eelnevalt telefoni või e-kirja teel kokku leppida.

Avaldust õppevormi muutmiseks ja avaldust kooli astumiseks ning sellega seotud dokumente võimalik esitada elektrooniliselt kool@vtg.vil.ee, elektroonilisel teel esitatud dokumendid PEAVAD OLEMA digitaalselt allkirjastatud.