Õppimisvõimalused

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid


NB! E-õppe õppevormis õppida soovijatel palume kooli astumiseks vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.

Juhend, kuidas täita PDF dokumente.

Dokumentide vastuvõtuajad

Avaldust õppevormi muutmiseks ja avaldust kooli astumiseks ning sellega seotud dokumente võimalik esitada elektrooniliselt kool@vtg.vil.ee, elektroonilisel teel esitatud dokumendid PEAVAD OLEMA digitaalselt allkirjastatud.

 

  • Avaldus (avaldus)
  • Isikut tõendav dokument (pass või ID kaart)
  • Eelnevat haridust tõendav dokument (lõpetatud klassi või kooli lõputunnistus, väljavõte õpilasraamatust)
  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (lapsevanema nõusolek alla 18.

NB! E-õppe õppevormis õppida soovijatel palume kooli astumiseks vajalikud dokumendid esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.

Juhend, kuidas täita PDF dokumente.

Dokumentide vastuvõtuajad

Avaldust õppevormi muutmiseks ja avaldust kooli astumiseks ning sellega seotud dokumente võimalik esitada elektrooniliselt kool@vtg.vil.ee, elektroonilisel teel esitatud dokumendid PEAVAD OLEMA digitaalselt allkirjastatud.