Uudised


Õppetöö info

Alates 19. maist toimub B klasside õppetöö konsultatsioonidena 9:00-12:00 (mitte tunniplaani alusel).

 

Gümnaasiumi riigieksamite ja loovtööde kaitsmise graafik

Kuupäev Kellaaeg Ruum Eksamiaine
27.05.2020 9:00 36 Loovtööde kaitsmine
29.05.2020 10:00

30

31

38

Eesti keele riigieksam
05.06.2020 10:00

30

31

38

Matemaatika riigieksam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli kriisiplaan

Õppenõustaja Ene Rebandi poole on võimalik pöörduda Skype teel (ene.reband). Skype nõustamine toimub kolmapäeviti kell 20:00-21:00, samuti jäävad kehtima senised vastuvõtuajad esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 9:00–16:00 koolimajas.

Rõõmude ja murede jagamise postkast on koht, kuhu võid kirjutada milliste rõõmude ja muredega puutud kokku õppetöös ning teha ettepanekuid, mis aitavad koolielu paremaks muuta

 

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium osaleb projektis “Teisel ringil targaks Viljandimaal 2” 01.09.2018 – 31.08.2020. Täpsemalt vaata siit

Alates 01.09.2014 lisandus e-õppe õppevorm kõikides klassides

Õppetöö info

Alates 19. maist toimub B klasside õppetöö konsultatsioonidena 9:00-12:00 (mitte tunniplaani alusel).

 

Gümnaasiumi riigieksamite ja loovtööde kaitsmise graafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli kriisiplaan

Õppenõustaja Ene Rebandi poole on võimalik pöörduda Skype teel (ene.reband). Skype nõustamine toimub kolmapäeviti kell 20:00-21:00, samuti jäävad kehtima senised vastuvõtuajad esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 9:00–16:00 koolimajas.

Rõõmude ja murede jagamise postkast on koht, kuhu võid kirjutada milliste rõõmude ja muredega puutud kokku õppetöös ning teha ettepanekuid, mis aitavad koolielu paremaks muuta

 

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium osaleb projektis “Teisel ringil targaks Viljandimaal 2” 01.09.2018 – 31.08.2020. Täpsemalt vaata siit

Alates 01.09.2014 lisandus e-õppe õppevorm kõikides klassides

Kuupäev Kellaaeg Ruum Eksamiaine
27.05.2020 9:00 36 Loovtööde kaitsmine
29.05.2020 10:00

30

31

38

Eesti keele riigieksam
05.06.2020 10:00

30

31

38

Matemaatika riigieksam