Õppimisvõimalused

Õppimisvõimalused


8. – 9. klass

Alates 17. eluaastast (erandkorras ka nooremad linnavalitsuse või vallavalitsuse loal, mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega koolile).

  1. õppetundide arv on nädalas 24 tundi
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, vajadusel ka Skype vahendusel, tundides kohal käima ei pea, vajalik on arvuti, printeri ja skänneri olemasolu)

10. -12. klass

Vanuselist piirangut ei ole

  1. mittestatsionaarne õppevorm   2 päeva nädalas (õppetöö toimub päeval, õppetundide arv nädalas 14-15 tundi)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, vajadusel ka Skype vahendusel, tundides kohal käima ei pea, vajalik on arvuti, printeri ja skänneri olemasolu)

Võimalik on õppida eksternatuuris (kõik õppeained lõpevad eksamiga. Avaldus esitada hiljemalt 1. novembriks k.a. kooli direktorile.)

VÕTA -varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine.

Võimalik läbida üksikaine kursuseid.

Võimalik õppida individuaalse õppeplaani järgi.

Võimalus kasutada kirjeldustõlgi abi.
Karjäärinõustamine (9. ja 12. klassid).
Raamatukogu kasutamise võimalus.

 

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid leiad siit

8. – 9. klass

Alates 17. eluaastast (erandkorras ka nooremad linnavalitsuse või vallavalitsuse loal, mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega koolile).

  1. õppetundide arv on nädalas 24 tundi
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, vajadusel ka Skype vahendusel, tundides kohal käima ei pea, vajalik on arvuti, printeri ja skänneri olemasolu)

10. -12. klass

Vanuselist piirangut ei ole

  1. mittestatsionaarne õppevorm   2 päeva nädalas (õppetöö toimub päeval, õppetundide arv nädalas 14-15 tundi)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, vajadusel ka Skype vahendusel, tundides kohal käima ei pea, vajalik on arvuti, printeri ja skänneri olemasolu)

Võimalik on õppida eksternatuuris (kõik õppeained lõpevad eksamiga. Avaldus esitada hiljemalt 1. novembriks k.a. kooli direktorile.)

VÕTA -varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine.

Võimalik läbida üksikaine kursuseid.

Võimalik õppida individuaalse õppeplaani järgi.

Võimalus kasutada kirjeldustõlgi abi.
Karjäärinõustamine (9. ja 12. klassid).
Raamatukogu kasutamise võimalus.

 

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid leiad siit