Õppimisvõimalused

Õppimisvõimalused


8. – 9. klass

Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud isikud, kelle puhul see on tingitud nende hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes õppides. Erandkorras ka nooremad (alla 17. aastased) linnavalitsuse või vallavalitsuse loal, mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega koolile.  

  1. mittestatsionaarne õppevorm  3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

10. -12. klass

Vanuselist piirangut ei ole

  1. mittestatsionaarne õppevorm 3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

Mittestatsionaarsesse õppevormi 3-päeva nädalas ja e-õppe mittestatsionaarsesse õppevormi tuleb avaldus kooli astumiseks koos kõigi vajaminevate dokumentidega esitada hiljemalt kaks nädalat enne uue õppeaasta algust.

 

Võimalik on õppida eksternatuuris (kõik õppeained lõpevad eksamiga. Avaldus esitada hiljemalt 1. novembriks k.a. kooli direktorile.)

VÕTA -varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA).

Võimalus kasutada kirjeldustõlgi abi.
Karjäärinõustamine (9. ja 12. klassid).
Raamatukogu kasutamise võimalus.

 

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid leiad siit

8. – 9. klass

Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud isikud, kelle puhul see on tingitud nende hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes õppides. Erandkorras ka nooremad (alla 17. aastased) linnavalitsuse või vallavalitsuse loal, mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega koolile.  

  1. mittestatsionaarne õppevorm  3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

10. -12. klass

Vanuselist piirangut ei ole

  1. mittestatsionaarne õppevorm 3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, tundides kohal käima ei pea, vajalik on veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, printer ja skänner)

Mittestatsionaarsesse õppevormi 3-päeva nädalas ja e-õppe mittestatsionaarsesse õppevormi tuleb avaldus kooli astumiseks koos kõigi vajaminevate dokumentidega esitada hiljemalt kaks nädalat enne uue õppeaasta algust.

 

Võimalik on õppida eksternatuuris (kõik õppeained lõpevad eksamiga. Avaldus esitada hiljemalt 1. novembriks k.a. kooli direktorile.)

VÕTA -varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA).

Võimalus kasutada kirjeldustõlgi abi.
Karjäärinõustamine (9. ja 12. klassid).
Raamatukogu kasutamise võimalus.

 

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid leiad siit