Õppimisvõimalused

Õppimisvõimalused


8. – 9. klass

Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud isikud, kelle puhul see on tingitud nende hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes õppides. Erandkorras ka nooremad (alla 17. aastased) linnavalitsuse või vallavalitsuse loal, mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega koolile. 

  1. mittestatsionaarne õppevorm  3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, vajadusel ka Skype vahendusel, tundides kohal käima ei pea, vajalik on arvuti, printeri ja skänneri olemasolu)

10. -12. klass

Vanuselist piirangut ei ole

  1. mittestatsionaarne õppevorm 3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, vajadusel ka Skype vahendusel, tundides kohal käima ei pea, vajalik on arvuti, printeri ja skänneri olemasolu)

Võimalik on õppida eksternatuuris (kõik õppeained lõpevad eksamiga. Avaldus esitada hiljemalt 1. novembriks k.a. kooli direktorile.)

VÕTA -varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA).

Võimalik läbida üksikaine kursuseid.

Võimalik õppida individuaalse õppeplaani järgi.

Võimalus kasutada kirjeldustõlgi abi.
Karjäärinõustamine (9. ja 12. klassid).
Raamatukogu kasutamise võimalus.

 

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid leiad siit

8. – 9. klass

Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud isikud, kelle puhul see on tingitud nende hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes õppides. Erandkorras ka nooremad (alla 17. aastased) linnavalitsuse või vallavalitsuse loal, mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega koolile. 

  1. mittestatsionaarne õppevorm  3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, vajadusel ka Skype vahendusel, tundides kohal käima ei pea, vajalik on arvuti, printeri ja skänneri olemasolu)

10. -12. klass

Vanuselist piirangut ei ole

  1. mittestatsionaarne õppevorm 3-päeva nädalas (õppetöö toimub päeval)
  2. e-õppe mittestatsionaarne õppevorm (õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, vajadusel ka Skype vahendusel, tundides kohal käima ei pea, vajalik on arvuti, printeri ja skänneri olemasolu)

Võimalik on õppida eksternatuuris (kõik õppeained lõpevad eksamiga. Avaldus esitada hiljemalt 1. novembriks k.a. kooli direktorile.)

VÕTA -varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA).

Võimalik läbida üksikaine kursuseid.

Võimalik õppida individuaalse õppeplaani järgi.

Võimalus kasutada kirjeldustõlgi abi.
Karjäärinõustamine (9. ja 12. klassid).
Raamatukogu kasutamise võimalus.

 

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid leiad siit