Info õppetöö kohta

Konsultatsioonide ajad


Konsultatsioonid toimuvad igal kolmapäeval

8:00-9:30 vene keel (ruum 32)

8:40-12:15 Konsultatsioonidjärgmistes õppeainetes: ajalugu 31, ühiskonnaõpetus 31, bioloogia 37, geograafia 37, matemaatika 38, füüsika 34, keemia 34, inglise keel 30, saksa keel 37A, eesti keel 36, muusikaõpetus 32, kunstiõpetus 35, loovtööde juhendamine 35.

Kohal on kõik klassijuhatajad.

NB! 8. 9. ja 11. klassi eesti keele ja kirjanduse konsultatsioon toimub kokkuleppel õpetajaga.

 

Konsultatsioonid toimuvad igal kolmapäeval

8:00-9:30 vene keel (ruum 32)

8:40-12:15 Konsultatsioonidjärgmistes õppeainetes: ajalugu 31, ühiskonnaõpetus 31, bioloogia 37, geograafia 37, matemaatika 38, füüsika 34, keemia 34, inglise keel 30, saksa keel 37A, eesti keel 36, muusikaõpetus 32, kunstiõpetus 35, loovtööde juhendamine 35.

Kohal on kõik klassijuhatajad.

NB! 8. 9. ja 11. klassi eesti keele ja kirjanduse konsultatsioon toimub kokkuleppel õpetajaga.