Kontaktid

Järelvalve


  • Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja (Viljandi linnavalitsus http://www.viljandi.ee/uldandmed).
  • Õppeasutuse ja kooli pidaja nõustamist korraldab ning riikliku ja haldusjärelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. Piirkonna eksperdi kontaktid on leitavad https://www.hm.ee/et/kontakt?

Eksperdi põhiülesandeks on õppeasutuse ja selle pidaja tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuse ja pidaja nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuse ja selle pidaja tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

  • Teenistuslikku järelevalvet teostab õppeasutuse pidaja (Viljandi linnavalitsus http://www.viljandi.ee/uldandmed).
  • Õppeasutuse ja kooli pidaja nõustamist korraldab ning riikliku ja haldusjärelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. Piirkonna eksperdi kontaktid on leitavad https://www.hm.ee/et/kontakt?

Eksperdi põhiülesandeks on õppeasutuse ja selle pidaja tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuse ja pidaja nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuse ja selle pidaja tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.