Eksamiplaan


2023/2024 õ.a. eksamiplaan . pdf

Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja koolieksamite ajad 2023/2024 õppeaastal
Jrk Kuupäev Kellaaeg Ruum Eksamiaine Esimees Komisjon
1. 22.04.2024 10:00 30 RE: Eesti keel Mall Kõiv Rutt Raigla, Ene Reband
31 Krista Fatkin, Ülle Lükk
32 Albina Gavrilova, Tiia Kampus
2. 02.05.2024 10:00 31 RE: Inglise keel kirjalik Mall Kõiv Kaili Teras, Tiiu Männiste
30 Krista Fatkin, Mare Lilienthal
3. 03.05.2024 09:00 32 RE: Inglise keel suuline Mall Kõiv Kaili Teras, Margit Kirss
4. 06.05.2024 09:00 32 RE: Inglise keel suuline Mall Kõiv Kaili Teras, Margit Kirss
5. 20.05.2024 10:00 36 Loovtööde kaitsmine (põhikool) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Mare Lilienthal, Krista Fatkin
6. 21.05.2024 10:00 36 Uurimustööde, praktiliste tööde kaitsmine (11. klass) Mall kõiv Sille Tõnisson, Tiiu Männiste, Ene Reband
7. 22.05.2024 10:00 36 Uurimustööde, praktiliste tööde kaitsmine (11. klass) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Ülle Lükk, Mare Lilienthal
8. 23.05.2024 10:00 30 RE: Matemaatika Mall Kõiv Mare Lilienthal, Ene Reband
31 Herki Sula, Krista Fatkin
38 Ülle Lükk, Anne Kusma
9. 27.05.2024 10:00 36 Uurimustööde, praktiliste tööde kaitsmine (12. klass) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Tiiu Männiste, Anne Kusma
10. 28.05.2024 10:00 36 Uurimustööde, praktiliste tööde kaitsmine (12. klass) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Krista Fatkin, Anne Kusma
11. 31.05.2024 10:00 30 PK: Eesti keel Mall Kõiv Rutt Raigla, Krista Fatkin
12. 04.06.2024     Gümnaasiumi valikeksamid: Mall Kõiv  
10:00 32 Vene keel (12E koolis) Albina Gavrilova, Helve Tähis-Asuküla
  veebis Bioloogia (12B, 12E) Anne Kusma
  veebis Geograafia (12E, 12B, 11E, 11B) Anne Kusma
10:00 31 Ühiskonnaõpetus (suuline 12B) Tiiu Männiste, Ene Reband
10:00 31 Kunstiajalugu (suuline 12B) Tiiu Männiste, Ene Reband
  veebis Kunstiõpetus (11E) Tiiu Männiste
  veebis Ajalugu (12E) Karin Kurvits
  veebis Ühiskonnaõpetus (12E) Karin Kurvits
  veebis Keemia (11E) Ronald Laarmaa
13. 06.06.2024 10:00 31 PK: matemaatika Mall Kõiv Ülle Lükk, Ronald Laarmaa
14. 12.06.2024     Põhikooli valikeksamid: Mall Kõiv  
10:00 31 Inglise keel Kaili Teras, Margit Kirss
10:00 37 Bioloogia Anne Kusma, Ene Reband
10:00 37 Ühiskonnaõpetus Ene Reband, Anne Kusma

2023/2024 õ.a. eksamiplaan . pdf

Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja koolieksamite ajad 2023/2024 õppeaastal
Jrk Kuupäev Kellaaeg Ruum Eksamiaine Esimees Komisjon
1. 22.04.2024 10:00 30 RE: Eesti keel Mall Kõiv Rutt Raigla, Ene Reband
31 Krista Fatkin, Ülle Lükk
32 Albina Gavrilova, Tiia Kampus
2. 02.05.2024 10:00 31 RE: Inglise keel kirjalik Mall Kõiv Kaili Teras, Tiiu Männiste
30 Krista Fatkin, Mare Lilienthal
3. 03.05.2024 09:00 32 RE: Inglise keel suuline Mall Kõiv Kaili Teras, Margit Kirss
4. 06.05.2024 09:00 32 RE: Inglise keel suuline Mall Kõiv Kaili Teras, Margit Kirss
5. 20.05.2024 10:00 36 Loovtööde kaitsmine (põhikool) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Mare Lilienthal, Krista Fatkin
6. 21.05.2024 10:00 36 Uurimustööde, praktiliste tööde kaitsmine (11. klass) Mall kõiv Sille Tõnisson, Tiiu Männiste, Ene Reband
7. 22.05.2024 10:00 36 Uurimustööde, praktiliste tööde kaitsmine (11. klass) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Ülle Lükk, Mare Lilienthal
8. 23.05.2024 10:00 30 RE: Matemaatika Mall Kõiv Mare Lilienthal, Ene Reband
31 Herki Sula, Krista Fatkin
38 Ülle Lükk, Anne Kusma
9. 27.05.2024 10:00 36 Uurimustööde, praktiliste tööde kaitsmine (12. klass) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Tiiu Männiste, Anne Kusma
10. 28.05.2024 10:00 36 Uurimustööde, praktiliste tööde kaitsmine (12. klass) Mall Kõiv Sille Tõnisson, Krista Fatkin, Anne Kusma
11. 31.05.2024 10:00 30 PK: Eesti keel Mall Kõiv Rutt Raigla, Krista Fatkin
12. 04.06.2024     Gümnaasiumi valikeksamid: Mall Kõiv  
10:00 32 Vene keel (12E koolis) Albina Gavrilova, Helve Tähis-Asuküla
  veebis Bioloogia (12B, 12E) Anne Kusma
  veebis Geograafia (12E, 12B, 11E, 11B) Anne Kusma
10:00 31 Ühiskonnaõpetus (suuline 12B) Tiiu Männiste, Ene Reband
10:00 31 Kunstiajalugu (suuline 12B) Tiiu Männiste, Ene Reband
  veebis Kunstiõpetus (11E) Tiiu Männiste
  veebis Ajalugu (12E) Karin Kurvits
  veebis Ühiskonnaõpetus (12E) Karin Kurvits
  veebis Keemia (11E) Ronald Laarmaa
13. 06.06.2024 10:00 31 PK: matemaatika Mall Kõiv Ülle Lükk, Ronald Laarmaa
14. 12.06.2024     Põhikooli valikeksamid: Mall Kõiv  
10:00 31 Inglise keel Kaili Teras, Margit Kirss
10:00 37 Bioloogia Anne Kusma, Ene Reband
10:00 37 Ühiskonnaõpetus Ene Reband, Anne Kusma