E-õppe korraldamine õpilaste tervise- ja turvalisuse kaitseks


E-õppe korraldamine õpilaste tervise- ja turvalisuse kaitseks

 

 1. E-õpe on kooli poolt määratud juhendatud õppimine, mille käigus tagatakse õpetajate ja õpilaste vahel individuaalne suhtlus ja tagasiside.
 1. Viirushaiguste leviku tõkestamiseks või muul põhjusel õpilaste tervise- ja turvalisuse kaitseks võib koolis rakendada kõigile õpilastele e-õpet.
 1. E-õppe korral on õpilastele antud selged õpijuhised kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge. 
 1. Kool võib rakendada e-õpet individuaalselt, gruppides või kogu kooli ulatuses.
 1. E-õppe korraldamine õpilaste tervise- ja turvalisuse kaitseks toimub kooskõlastatult kooli pidaja ja Terviseametiga.
 1. E-õppe päevaplaani planeeritud muudatuste osas tuleb õpilasi teavitada vähemalt kaks õppepäeva ette.
 1. E-õppe ajal toimub õppeinfo edastamine ja suhtlus Stuudiumi vahendusel. Vajadusel viiakse virtuaalseid tunde läbi Skype keskkonnas. Kool tagab õpilastele ja töötajatele privaatse konto kasutamise võimaluse.
 1. Isikliku arvuti või muu seadme puudusel tagab kool õpilasele tehnoloogiliste vahendite võimalused e-õppes osalemiseks.

 

E-õppe korraldamine õpilaste tervise- ja turvalisuse kaitseks .pdf

E-õppe korraldamine õpilaste tervise- ja turvalisuse kaitseks

 

 1. E-õpe on kooli poolt määratud juhendatud õppimine, mille käigus tagatakse õpetajate ja õpilaste vahel individuaalne suhtlus ja tagasiside.
 1. Viirushaiguste leviku tõkestamiseks või muul põhjusel õpilaste tervise- ja turvalisuse kaitseks võib koolis rakendada kõigile õpilastele e-õpet.
 1. E-õppe korral on õpilastele antud selged õpijuhised kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge. 
 1. Kool võib rakendada e-õpet individuaalselt, gruppides või kogu kooli ulatuses.
 1. E-õppe korraldamine õpilaste tervise- ja turvalisuse kaitseks toimub kooskõlastatult kooli pidaja ja Terviseametiga.
 1. E-õppe päevaplaani planeeritud muudatuste osas tuleb õpilasi teavitada vähemalt kaks õppepäeva ette.
 1. E-õppe ajal toimub õppeinfo edastamine ja suhtlus Stuudiumi vahendusel. Vajadusel viiakse virtuaalseid tunde läbi Skype keskkonnas. Kool tagab õpilastele ja töötajatele privaatse konto kasutamise võimaluse.
 1. Isikliku arvuti või muu seadme puudusel tagab kool õpilasele tehnoloogiliste vahendite võimalused e-õppes osalemiseks.

 

E-õppe korraldamine õpilaste tervise- ja turvalisuse kaitseks .pdf