Koolist

Õppijate saadikud VTG-s


Kui sul on koolis muresid ja sa ei tea, kelle poole pöörduda, võid abi küsida kaasõpilaselt.Täiskasvanute gümnaasiumides on saanud alguse õppijate saadikute liikumine, mille eesmärgiks on toetada kaasõppijate toimetulekut.

Õppijate saadik aitab uutel õpilastel hirmudest ja kahtlustest üle saada ning kohaneda koolieluga. Ta jagab positiivset õpikogemust ja on kaasõpilastele toeks õppimisega või kooliga seotud murede lahendamisel. Vajadusel vahendab õppijate saadik õpilaste probleeme kooli personalile. Vahendamine ja koostöö kooli personaliga aitab ennetada õpilaste koolist väljalangemist.

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi õppijate saadikud on Anni Sõmmer, Anni Koitmäe ja Germo Arro.

Õppijate saadikute tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.

Kui sul on koolis muresid ja sa ei tea, kelle poole pöörduda, võid abi küsida kaasõpilaselt.Täiskasvanute gümnaasiumides on saanud alguse õppijate saadikute liikumine, mille eesmärgiks on toetada kaasõppijate toimetulekut.

Õppijate saadik aitab uutel õpilastel hirmudest ja kahtlustest üle saada ning kohaneda koolieluga. Ta jagab positiivset õpikogemust ja on kaasõpilastele toeks õppimisega või kooliga seotud murede lahendamisel. Vajadusel vahendab õppijate saadik õpilaste probleeme kooli personalile. Vahendamine ja koostöö kooli personaliga aitab ennetada õpilaste koolist väljalangemist.

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi õppijate saadikud on Anni Sõmmer, Anni Koitmäe ja Germo Arro.

Õppijate saadikute tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.