Koolist

Õppenõustaja selgitab


Õppenõustamine on koostöö, milles osalejad – nõustaja, nõustatav ja vajadusel kaasatud õppetööga seotud isikud – suhtuvad teineteisesse lugupidavalt, eelarvamusteta ja empaatiaga. Õppenõustamise eesmärgiks on leida õppijale parimad võimalikud lahendused õppetöös osalemisel ja oma eesmärgi saavutamisel.

 

Õppenõustamine ei ole õpetamine ega hinnangute andmine, see on nõustajapoolne valmidus

 • aidata õppijal selgusele jõuda probleemi olemuses
 • aidata õppijal määratleda olukord ja tulemused, kuhu õppija soovib jõuda
 • aidata leida ja analüüsida koos nõustatavaga sobivaid lahendusvõimalusi
 • toetada õppijat edasiste tegevuste kavandamisel

Nõustamisele tule, kui tunned, et

 • vajad rohkem infot õppimisega seonduvates küsimustes
 • sul on tekkinud õppimist segavad takistused, mis ei ole seotud kooliga (tööalased, tervislikud jms)
 • kahtled oma valikutes, võimetes, eelistustes
 • soovid suurendada oma valikute ringi

Nõustamine ei anna tulemusi, kui

 • tuled suhtumisega, et sinust endast ei olene midagi
 • loodad saada valmis vastuseid, kohetoimivaid lahendusi
 • sa ei ole valmis tegema koostööd ja osalema ise aktiivselt nõustamisprotsessis

Nõustamisele tulles ole

 • suhtlemisvalmis, aus, avatud
 • valmis muutusteks, endasse uskuv ja ennast väärtustav

Nõustamisele tulles ära karda

 • öelda midagi valesti ja avaldada oma isiklikku arvamust
 • küsida selgitust kavandatavate tegevuste kohta
 • pakkuda välja sulle sobivaid lahendusi
 • öelda, kui tunned end ebamugavalt

 

Pea meeles, et lõplikud valikud teed sina ise, nõustaja võib pakkuda oma abi ja tuge sulle nendes valikutes selgusele jõudmiseks.

 

Õppenõustajaga on võimalik kontakti võtta 58 230 416 või ene@vtg.vil.ee

Õppenõustamine on koostöö, milles osalejad – nõustaja, nõustatav ja vajadusel kaasatud õppetööga seotud isikud – suhtuvad teineteisesse lugupidavalt, eelarvamusteta ja empaatiaga. Õppenõustamise eesmärgiks on leida õppijale parimad võimalikud lahendused õppetöös osalemisel ja oma eesmärgi saavutamisel.

 

Õppenõustamine ei ole õpetamine ega hinnangute andmine, see on nõustajapoolne valmidus

 • aidata õppijal selgusele jõuda probleemi olemuses
 • aidata õppijal määratleda olukord ja tulemused, kuhu õppija soovib jõuda
 • aidata leida ja analüüsida koos nõustatavaga sobivaid lahendusvõimalusi
 • toetada õppijat edasiste tegevuste kavandamisel

Nõustamisele tule, kui tunned, et

 • vajad rohkem infot õppimisega seonduvates küsimustes
 • sul on tekkinud õppimist segavad takistused, mis ei ole seotud kooliga (tööalased, tervislikud jms)
 • kahtled oma valikutes, võimetes, eelistustes
 • soovid suurendada oma valikute ringi

Nõustamine ei anna tulemusi, kui

 • tuled suhtumisega, et sinust endast ei olene midagi
 • loodad saada valmis vastuseid, kohetoimivaid lahendusi
 • sa ei ole valmis tegema koostööd ja osalema ise aktiivselt nõustamisprotsessis

Nõustamisele tulles ole

 • suhtlemisvalmis, aus, avatud
 • valmis muutusteks, endasse uskuv ja ennast väärtustav

Nõustamisele tulles ära karda

 • öelda midagi valesti ja avaldada oma isiklikku arvamust
 • küsida selgitust kavandatavate tegevuste kohta
 • pakkuda välja sulle sobivaid lahendusi
 • öelda, kui tunned end ebamugavalt

 

Pea meeles, et lõplikud valikud teed sina ise, nõustaja võib pakkuda oma abi ja tuge sulle nendes valikutes selgusele jõudmiseks.

 

Õppenõustajaga on võimalik kontakti võtta 58 230 416 või ene@vtg.vil.ee