Info õppetöö kohta

Eksamiplaan 2022/2023


Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja koolieksamite ajad 2022/2023 õppeastal
         
Jrk Kuupäev Kellaaeg Ruum Eksamiaine
1. 24.04.2023 10:00 30 RE: Eesti keel
      31  
      32  
      35  
2. 02.05.2023 10:00 31 RE: Inglise keel kirjalik
      30  
      35  
3. 03.05.2023 09:00 32 RE: Inglise keel suuline
4. 04.05.2023 09:00 32 RE: Inglise keel suuline
  09.05.2023 10:00 36 Uurimustöö, praktilise töö kaitsmine (12. klass)
  10.05.2023 10:00 36 Uurimustöö, praktilise töö kaitsmine (12. klass)
5. 17.05.2023 10:00 30 RE: Matemaatika
      31  
      38  
      35  
6. 24.05.2023     Gümnaasiumi valikeksamid:
    10:00 32 Vene keel (kirjalik 12 B, 12 E)
      veebis Bioloogia (12 B, 12 E)
      veebis Geograafia (11 B, 11 E)
    12:00 31 Ühiskonnaõpetus (suuline 12 B)
    11:00 31 Kunstiõpetus (suuline 11 B)
    10:00 31 Kunstiajalugu (suuline 12 B)
      veebis Kunstiõpetus (11 E)
      veebis Ajalugu (12 E)
      veebis Ühiskonnaõpetus (12 E)
      veebis Muusikaõpetus
7. 29.05.2023 10:00 36 Loovtööde kaitsmine (põhikool)
8. 01.06.2023 10:00 36 Uurimustöö, praktilise töö kaitsmine (11. klass)
9. 02.06.2023 10:00 30 PK: Eesti keel
10. 07.06.2023 10:00 30 PK: Matemaatika
11. 12.06.2023 10:00   Põhikooli valikeksamid:
      31 Inglise keel
      37 Ajalugu
      37 Bioloogia
      37 Ühiskonnaõpetus

 

Eksamiplaan .pdf

 

Eksamiplaan .pdf

Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja koolieksamite ajad 2022/2023 õppeastal
         
Jrk Kuupäev Kellaaeg Ruum Eksamiaine
1. 24.04.2023 10:00 30 RE: Eesti keel
      31  
      32  
      35  
2. 02.05.2023 10:00 31 RE: Inglise keel kirjalik
      30  
      35  
3. 03.05.2023 09:00 32 RE: Inglise keel suuline
4. 04.05.2023 09:00 32 RE: Inglise keel suuline
  09.05.2023 10:00 36 Uurimustöö, praktilise töö kaitsmine (12. klass)
  10.05.2023 10:00 36 Uurimustöö, praktilise töö kaitsmine (12. klass)
5. 17.05.2023 10:00 30 RE: Matemaatika
      31  
      38  
      35  
6. 24.05.2023     Gümnaasiumi valikeksamid:
    10:00 32 Vene keel (kirjalik 12 B, 12 E)
      veebis Bioloogia (12 B, 12 E)
      veebis Geograafia (11 B, 11 E)
    12:00 31 Ühiskonnaõpetus (suuline 12 B)
    11:00 31 Kunstiõpetus (suuline 11 B)
    10:00 31 Kunstiajalugu (suuline 12 B)
      veebis Kunstiõpetus (11 E)
      veebis Ajalugu (12 E)
      veebis Ühiskonnaõpetus (12 E)
      veebis Muusikaõpetus
7. 29.05.2023 10:00 36 Loovtööde kaitsmine (põhikool)
8. 01.06.2023 10:00 36 Uurimustöö, praktilise töö kaitsmine (11. klass)
9. 02.06.2023 10:00 30 PK: Eesti keel
10. 07.06.2023 10:00 30 PK: Matemaatika
11. 12.06.2023 10:00   Põhikooli valikeksamid:
      31 Inglise keel
      37 Ajalugu
      37 Bioloogia
      37 Ühiskonnaõpetus